Warunki udzielenia grarancji

Prosimy o zarejestrowanie produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu. Pozwoli to na wydłużenie ochrony gwarancyjnej na zakupiony produkt FOCAL nawet do 5 lat.

Karta gwarancyjna bez numeru fabrycznego sprzętu, oraz kopii dowodu sprzedaży w Autoryzowanym Punkcie jest NIEWAŻNA!


WARUNKI USŁUG GWARANCYJNYCH

 1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty zakupu, a po rejestracji produktu na stronie fnce.pl/gwarancje na okres 60 miesięcy od daty zakupu na głośniki pasywne, 36 miesięcy na elektronikę (soundbary. subwoofery, głośniki aktywne), 24 miesięcy na słuchawki.
 2. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do serwisu.
 3. W przypadku zaistnienia konieczności importu części z zagranicy, czas naprawy ulega wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia części. Klient zostanie poinformowany o przewidywanym czasie naprawy sprzętu w związku z koniecznością importu części z zagranicy.
 4. Naprawa w ramach gwarancji będzie wykonywana po przedstawieniu: podpisanego przez klienta dokumentu gwarancyjnego dotyczącego wadliwego sprzętu, ważnego dowodu zakupu sprzętu z uwidocznioną datą sprzedaży.
 5. Fakt i datę wykonania naprawy serwis poświadcza w dokumencie gwarancyjnym.
 6. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę towaru na nowy, jeżeli:
  • w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, a sprzęt nadal wskazywał będzie wadę uniemożliwiającą używanie zgodnie z przeznaczeniem
  • serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady nie jest możliwe
 7. Jeżeli po spełnieniu warunków określonych w pkt. 6 wymiana sprzętu na nowy nie jest możliwa, klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
 8. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia dotyczące pasków napędowych, żarówek, laserów odczytujących.
 9. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takie jak: uszkodzenia mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, wyładowania atmosferyczne, przepięcia sieci energetycznej, niezgodna z instrukcją obsługi instalacja sprzętu oraz aktualizacja oprogramowania, obsługa niezgodna z przeznaczeniem, uszkodzenia głośników na skutek przeciążenia sygnałem, oscylacji wzmacniacza lub źródła sygnału, pojawienie się napięcia stałego na wyjściu wzmacniacza.
 10. Warunkiem powoływania się przez Klienta na uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji jest używanie, konserwacja i przechowywanie sprzętu w sposób określony w instrukcji obsługi.
 11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek braku odpowiedniego zabezpieczenia przez klienta sprzętu podczas transportu, w szczególności wyjmowania, wkładania i przenoszenia urządzenia.
 12. Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem sprzętu. Zastrzeżenie to obejmuje również wykorzystanie sprzętu amatorskiego do celów profesjonalnych. Uszkodzenia tego typu mogą być usunięte na koszt klienta.
 13. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podawanymi przez producenta w instrukcji obsługi.
 14. Serwis ma prawo odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku:
  1. stwierdzenia sprzeczności pomiędzy danymi wynikającymi z dokumentów a znajdującymi się na sprzęcie 
  2. naruszenia lub zerwania plomb
  3. uprzedniego dokonania napraw we własnym zakresie
  4. zmian konstrukcyjnych, w tym przeróbek i adaptacji sprzętu
 15. Odmowa wykonania naprawy gwarancyjnej z przyczyn określonych w pkt. 14 pkt. b)-d) jest równoznaczna z utratą gwarancji.
 16. Gwarant: FNCE S.A., 00-572 Warszawa, al. Wyzwolenia 3/5

Powyższe warunki gwarancyjne nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

ZGŁOSZENIE SPRZĘTU DO NAPRAWY

 1. Zgłoszenie sprzętu do naprawy w Serwisie należy rozpocząć się od wypełnienia Formularza Serwisowego.
 2. Zalecanym sposobem zgłoszenia sprzętu do naprawy jest skorzystanie z pośrednictwa punktu sprzedaży, w którym sprzęt został kupiony.
 3. Jeżeli nie można zgłosić sprzętu do naprawy za pośrednictwem punktu zakupu, można to zrobić kontaktując się bezpośrednio z Serwisem.
 4. Zaleca się dostarczanie sprzętu do naprawy w oryginalnym opakowaniu fabrycznym.
  W przypadku braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w czasie transportu ponosi reklamujący.
 5. Po uprzednim kontakcie z Serwisem lub Autoryzowanym Punktem Sprzedaży produkt do naprawy gwarancyjnej może zostać bezpłatnie odebrany od Państwa przez firmę kurierską. W przypadku pytań związanych procedurą reklamacyjną lub z wysyłką prosimy o kontakt z infolinią 22 331 55 33 (pon. - pt. w godz. 9.00 - 17.00).
 6. Produkty do naprawy pogwarancyjnej Klient dostarcza do serwisu na własny koszt.
 7. Przesyłki kierowane bezpośrednio do serwisu należy wysłać lub dostarczyć na adres: SERVICEU, 02-873 Warszawa, ul. Kurantów 34.

Uwaga! Przed wysłaniem należy upewnić się, że do sprzętu została dołączona kopia dowodu zakupu. Wskazane jest również dołączenie oryginału Karty Gwarancyjnej.

SERVICEU, ul. Kurantów 34, 02-873 Warszawa, tel. 22 331 55 33 ,
e-mail: service@serviceu.eu

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel